Zarząd Małopolskiego Związku Kajakowego serdecznie zaprasza na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22.03.2019 r.  w Hotelu Eva w Krakowie, ul. Księcia Józefa 24a.

Pierwszy termin Zgromadzenia godzina 18.00, drugi termin Zgromadzenia 18.30.

Regulamin oraz porządek obrad