Zwracam się o drobne wsparcie finansowe dla naszej koleżanki Krystyny Świerzowskiej znanej w środowisku kajakowym jako „Żaba”. Trudna sytuacja życiowa w jakiej się znalazła, choroby których doświadczyła, uniemożliwiają jej samodzielne dbanie o sprawy dnia codziennego. Koszty stale przyjmowanych lekarstw, opieka, opłaty za media i czynsz znacznie przerastają jej zdolności finansowe. Śpiesząc z pomocą zaprzyjaźniona z kajakarzami Organizacja Pożytku Publicznego – Fundacja Osób Niepełnosprawnych Bariera podpisała z Krysią porozumienie na mocy którego udostępnia rachunek bankowy w Banku Getin Bank – 02 1560 0013 2354 3289 4000 0002 do przekazywania darowizn z dopiskiem ”Krystyna pomoc”, w celu gromadzenia środków pieniężnych na pokrycie kosztów pomocy socjalnej, leczenia i rehabilitacji. Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na rzecz Krystyny realizowana będzie każdorazowo w postaci refundacji poniesionych na jej rzecz kosztów na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur VAT. Jestem w kontakcie z ŻABĄ, jest nam bardzo wdzięczna za okazaną życzliwość i uwierzcie mi nie jest jej łatwo prosić o pomoc, dlatego czynię to w jej imieniu i za jej zgodą.

Fundacja Bariera Ul. Belwederczyków 7/13, 31- 242 Kraków
rachunek bankowy Getin Bank nr 02 1560 0013 2354 3289 4000 0002
wpłata tytułem „Krystyna pomoc”
www.bariera.org

Proszę przekażcie tą informację dalej.

Z pozdrowieniami Jolanta Kwinta