Zarząd Małopolskiego Związku Kajakowego serdecznie zaprasza na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze za lata 2014-2017.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 09.03.2018 r. w Hotelu Eva w Krakowie, ul. Księcia Józefa 24a.

Pierwszy termin Zgromadzenia godzina 17.30, drugi termin Zgromadzenia 18.00.

Zgodnie z § 21 Statutu MZKaj, pkt 10

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:

1) z głosem stanowiącym – przedstawiciele członków zwyczajnych

(powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych członków), według klucza ustalonego przez Zarząd MZKaj.

Zarząd MZKaj ustalił, że w Zgromadzeniu uczestniczyć będzie 1 Delegat z klubu zrzeszonego w MZKaj.

z głosem stanowiącym oraz 1 przedstawiciel z klubu – bez głosu stanowiącego.

2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie pozostałych władz, którzy nie są przedstawicielami członków zwyczajnych oraz zaproszeni goście.

Odpis Uchwały jest niezbędnym dokumentem zgłoszenia Delegata na Zgromadzenie.

Serdecznie Zapraszamy

Zarząd MZKaj