Obóz odbędzie się w dniach 1-7.05. 2017 w Bartkowej dla zawodników KWJMł. (8 osób) W obozie mogą wziąć udział pozostałe roczniki na koszt klubów.