KOMUNIKAT

Trenerzy wszystkich klubów kajakarstwa klasycznego Małopolski, mają dostarczyć oświadczenia ,zgody rodziców i ksera badań lekarskich swoich zawodników, do siedziby MZKaj, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem akcji /zgrupowania, obozu sportowego/