10sie/16

Zmarł Andrzej Włosik

Za smutkiem informujemy, że w wieku 59 lat zmarł

Ś.P.
Andrzej Włosik

Człowiek wielce zasłużony na rzecz rozwoju kajakarstwa. Członek Zarządu Kolejowego Klubu Wodnego 1929, Kierownik sekcji turystyki kajakowej KKW-1929.
Oddany pracy społecznej w Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Kajakowej „Dunajec”.
Wieloletni sędzia kajakowy i instruktor kajakarstwa.

A.wlosik

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 sierpnia 2016 r.
o godzinie 11.00 na Cmentarzu w Batowicach.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd KKW-29
Zarząd MZKaj

18lut/16

Zawodnicy Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Kadry Wojewódzkiej Juniorów młodszych biorący udział w akcjach szkoleniowych MZKaj zobowiązani są do złożenia Trenerowi Koordynatorowi w terminie do 10 dni przed planowaną akcją następujących dokumentów:

1. oświadczenie o ochronie danych osobowych;
2. zgoda rodziców na uczestnictwo w akcjach szkoleniowych;
3. kserokopia aktualnych badań lekarskich

Zaświadczenie lekarskie zawodników wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

Dokumenty w plikach do pobrania