Skład Kolegium Sędziów MZKaj:
Katarzyna Wojdyło                         przewodniczący w-katarzyna@tlen.pl tel. 519 760 565.
Anna Kopeć- Kąkol                         z-ca
Joanna Bąk                                      sekretarz
Michał Skórka                                 członek
Michał Sadkowski                         członek

Kontakt e-mail: ks@mzkaj.pl