Skład Kolegium Sędziów MZKaj:
Katarzyna Wojdyło                  przewodniczący w-katarzyna@tlen.pl tel. 519 760 565.
Anna Jaworska                       z-ca/ds Freestyle
Joanna Bąk                             sekretarz
Michał Skórka                         członek
Sebastian Ramenda               członek/ds kajakarstwa powszechnego

Kontakt e-mail: ks@mzkaj.pl

Sprawozdanie Sędziego Głównego