ZARZĄD MZKaj  2018-2021

1. Racułt Krzysztof – Prezes

2. Kwinta Jolanta – Wiceprezes do spraw organizacyjnych

3. Biros Bogusław – Wiceprezes ds sportowych

4. Jakub Chojnowski – Wiceprezes ds kajakarstwa górskiego

5. Kopeć Kąkol Anna – Sekretarz

6. Tylek Andrzej – Skarbnik

7. Czyszczoń Henryk – Członek

8. Fidzińska Izabela – Członek

9. Fudalej Antoni – Członek

10. Lachowska Anna – Członek

11. Miśkiewicz Marek – Członek

12. Paliś Marek – Członek

13. Włodzimierz Ziąbka – Członek

KOMISJA REWIZYJNA MZKaj 2018-2021

1. Urbański Juliusz – Przewodniczący

2. Kubas Tomasz – Wiceprzewodniczący

3. Wojdyło Katarzyna – Sekretarz