ZARZĄD MZKaj  2022-2025

1. Racułt Krzysztof – Prezes

2. Kwinta Jolanta – Wiceprezes do spraw organizacyjnych

3. Biros Bogusław – Wiceprezes ds sportowych

4. Zbigniew Miązek – Wiceprezes ds kajakarstwa górskiego

5. Kopeć Kąkol Anna – Sekretarz

6. Tylek Andrzej – Skarbnik

7. Czyszczoń Henryk – Członek

8. Fidzińska Izabela – Członek

9. Dziura Andrzej – Członek

10. Żyłka-Żebracki Janusz – Członek

11. Miśkiewicz Marek – Członek

12. Paliś Marek – Członek

13. Włodzimierz Ziąbka – Członek

KOMISJA REWIZYJNA MZKaj 2022-2025

1. Urbański Juliusz – Przewodniczący

2. Fudalej Antoni – Wiceprzewodniczący

3. Skórka Michał – Sekretarz