Zarząd Małopolskiego Związku Kajakowego serdecznie zaprasza na

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2022 rok.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17.03.2023 r.

w Hotelu Vistula w Krakowie, ul. Księcia Józefa 24a.

Pierwszy termin Zgromadzenia godzina 17.30, drugi termin Zgromadzenia 18.00.

Zgodnie z § 21 Statutu MZKaj, pkt 10

W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:

1) z głosem stanowiącym – przedstawiciele członków zwyczajnych

( powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych członków), według klucza ustalonego przez Zarząd MZKaj.

Zarząd MZKaj ustalił, że w Zgromadzeniu uczestniczyć będzie 1 Delegat każdego członka zwyczajnego. Odpis Uchwały jest niezbędnym dokumentem zgłoszenia Delegata na Zgromadzenie.

2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie pozostałych władz, którzy nie są przedstawicielami członków zwyczajnych oraz zaproszeni goście.

Załączniki: