Zarząd Małopolskiego Związku  Kajakowego serdecznie zaprasza na 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2023 rok.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14.03.2024 r.

w Hotelu Vistula w Krakowie, ul. Księcia Józefa 24a.

Pierwszy termin Zgromadzenia godzina 17.30, drugi termin Zgromadzenia 18.00.

Porządek obrad