Wszyscy członkowie kadr wojewódzkich muszą dostarczyć brakujące dokumenty na 10 dni przed zgrupowaniem letnim  do biura Małopolskiego Związku Kajakowego.

Te dokumenty to ; oświadczenie rodziców, zgody rodziców oraz ksera aktualnych badań lekarskich.

Zawodnicy bez w/w dokumentów mogą jechać na zgrupowania na własny koszt