Zapowiedź Regat Kajakowych

WSTĘGA WAWELU

XV MEMORIAŁ SOREGO

Kraków 31.08.2019

 

 1. Cel – popularyzacja kajakarstwa i promowanie sportowego trybu życia oraz sprawdzenie stanu wyszkolenia zawodników.
 2. Miejsce i termin – Rzeka Wisła na odcinku od posterunku Policji Wodnej do przystani KS Nadwiślan , w dniu 31 sierpnia 2019 .
 3. Organizator – KS „Nadwiślan” , sekcja kajakowa Kraków ul. Kościuszki 16 – tel  12 422 32 69, oraz 503 914 259.
 4. Uczestnictwo – zawodnicy mają prawo startu w 3 konkurencjach plus wyścig memoriałowy ,do którego kluby mogą zgłosić dowolną liczbę zawodników.
 5. Konkurencje – wyścigi odbywają się na dystansie 500m , a wyścigi memoriałowe na pętli  500 m ./1,2, okrążenia ,szczegóły na odprawie/:

Seniorzy i juniorzy – K-1, K-2,

Juniorzy mł. – K-1 , K-2 , C-1 , C-2

Juniorki mł. – K-1 , K-2 , C-1

Młodzicy – K-1 , K-2 , C-1 , C-2

Młodziczki – K-1 , K-2 , C-1 , C-2

Dzieci chłopcy – K-1  , K-2 , C-1 , C-2

Dzieci dziewczyny – K-1 , K-2 ,

Mastersi  – K-1 , K-2 , C-1 , C-2

Wyścigi memoriałowe  –   K1 i C1 kobiet ,mężczyzn w poszczególnych konkurencjach.

Konkurencja dochodzi do skutku przy minimum 3 osadach

Uroczyste zakończenie regat i wręczenie nagród przeprowadzimy 30 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu.

 1. Zgłoszenia i losowanie – przesyłać na adres  –  andrzej@interia.pl    – losowanie odbędzie się 28.08.2019 w świetlicy na przystani  kajakowej      KS  Nadwiślan o godzinie 18 00
 2. Nagrody – za 3 pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają medale, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w konkurencjach jedynek .
 3. Opłaty – koszty uczestnictwa pokrywają organizacje zgłaszające , wadium za protest 100 zł.
 4. Regaty odbywają się wg regulaminu PZKaj.
 5. Odprawa o godzinie 9 30 na przystani kajakowej – Kraków ul. Kościuszki 16.
 6. Numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające.
 7. Zawodnicy w kategorii dzieci startują w kamizelkach asekuracyjnych.
 8. Wszyscy startujący muszą posiadać ważne badania lekarskie i muszą być ubezpieczeni.
 9. Obsługę sędziowską zabezpiecza Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Kajakowego.
 10. Start do pierwszego wyścigu o godzinie 11 00.
 11. Wszystkie łodzie muszą posiadać materiał wypornościowy zabezpieczający przed zatonięciem.
 12. W przypadku małej ilości startujących , istnieje możliwość łączenia konkurencji.
 13. O innych sprawach dotyczących regat decyduje organizator.
 14. Dla uczestników przewidziano posiłek.