18lut/16

Zawodnicy Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Kadry Wojewódzkiej Juniorów młodszych biorący udział w akcjach szkoleniowych MZKaj zobowiązani są do złożenia Trenerowi Koordynatorowi w terminie do 10 dni przed planowaną akcją następujących dokumentów: 1.Read More…