18lut/16

Zawodnicy Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Kadry Wojewódzkiej Juniorów młodszych biorący udział w akcjach szkoleniowych MZKaj zobowiązani są do złożenia Trenerowi Koordynatorowi w terminie do 10 dni przed planowaną akcją następujących dokumentów:

1. oświadczenie o ochronie danych osobowych;
2. zgoda rodziców na uczestnictwo w akcjach szkoleniowych;
3. kserokopia aktualnych badań lekarskich

Zaświadczenie lekarskie zawodników wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

Dokumenty w plikach do pobrania