Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązującym regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej pn. „Małopolski Laur Sportu”, przypominamy o upływającym w dniu 1 marca 2022 r. terminie naboru wniosków. Nagroda ma charakter gratyfikacji finansowej, przekazanej jednorazowo.

Podobnie jak w roku ubiegłym, można wnioskować o przyznanie nagrody w 2022 r. dla sportowców będących mieszkańcami województwa małopolskiego (we wszystkich kategoriach wiekowych) oraz dla ich trenerów, za wyniki sportowe uzyskane w 2021 r. w sportach objętych programem olimpijskim, paraolimpijskim lub programem igrzysk głuchych, za osiągnięte wyniki, tj.: zdobycie złotego, srebrnego lub brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych oraz Igrzyskach Europejskich, a także za ustanowienie rekordu świata lub rekordu Europy w sportach objętych programem olimpijskim, paraolimpijskim lub programem igrzysk głuchych.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: osoby fizyczne, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej lub organizacje działające w sferze sportu osób niepełnosprawnych. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać także podmiot uprawniony do nagrody. Natomiast wyniki i osiągnięcia sportowe kandydatów powinny zostać potwierdzone m.in. przez: właściwy polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy, lub krajową organizację prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych.

W załączeniu przesyłam obowiązujący obecnie, przyjęty uchwałą nr XXXVII/507/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2021 r., regulamin oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody MLS. Dokumenty dostępne są również na stronie Województwa: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1348676,nagrody-wojewodztwa-malopolskiego-z-dziedziny-kultury-fizycznej-malopolski-laur-sportu.html

 

Wnioski należy przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Departament Sportu i Igrzysk Europejskich, lub złożyć na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56, w godzinach 8:00 – 16:00.