21Paź/18

Konsultacja szkoleniowo-startowa zawodników kadry wojewódzkiej 9-14.10. 2018 Sromowce-Krościenko-Szczawnica

To był bardzo intensywny tydzień dla zawodników małopolskich klubów. Dzięki dotacji z Ministerstwa Sporu i Turystyki od wtorku 9 października grupa z Nadwiślanu, Yacht Clubu i KKW-29, pod opieką trenerów Tylka i Birosa rozpoczęła intensywny trening na wartkich wodach Dunajca. Początek to spokojne odcinki pływane między Sromowcami Niżnymi i Wyżnymi. Potem większe wyzwania w malowniczym Przełomie Dunajca. Dziennie zawodnicy przepływali do 30 kilometrów. Więcej

27Wrz/18

Strażnicy Rzek WWF Polska

Drodzy Przyjaciele,

Zanieczyszczenia, ścieki i śmieci są znanym od lat zagrożeniem dla polskich rzek – ale nie jedynym. Do największych należą regulowanie, prostowanie, betonowanie koryt, obwałowywanie i przekopywanie rzek, co wiąże się ze zniszczeniem tarlisk, zalewaniem gniazd i piskląt, usunięciem roślin i dewastacją brzegów. Regulacja rzek i zabudowywanie terenów zalewowych niszczy przyrodę i zwiększa ryzyko powodzi. Według szacunków Fundacji WWF, co najmniej 80% krajowych rzek zostało przekształconych przez człowieka. A degradacja rzecznych ekosystemów w Polsce spowodowała m.inwyginięcie takich gatunków jak jesiotr.

Chcąc chronić to niepowtarzalne dziedzictwo, stworzyliśmy program „Strażnicy Rzek WWF Polska”, który pozwala zaangażować lokalne społeczności w ochronę ekosystemów. Do głównych zadań strażników będzie należało monitorowanie 150 000 km polskich rzek: obserwacja, interwencje oraz powstrzymywanie szkodliwych zmian. Program szczególnie koncentruje się na szybkim wsparciu ochrony małych rzek, które są najbardziej zagrożone. Formalnie strażnikiem może zostać każdy. Wystarczy chęć udziału w tej wyjątkowej akcji, polegającej na ochronie przyrody i wytrwałość

w wypełnianiu obowiązków. Zgłoszenia do programu przyjmowane są na stronie straznicy.wwf.pl
w specjalnym formularzu.

Dołączcie do programu „Strażnicy Rzek WWF Polska” lub udostępnijcie ten komunikat na Waszej stronie internetowej lub Facebooku. Razem możemy zdziałać więcej – dla nas
i przyszłych pokoleń!

WASZE ZAANGAŻOWANIE MOŻE ZMIENIĆ BIEG HISTORII… RZEK!