16lut/22

„Małopolski Laur Sportu” WNIOSKI DO 01.03.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązującym regulaminem określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej pn. „Małopolski Laur Sportu”, przypominamy o upływającym w dniu 1 marca 2022 r. terminie naboru wniosków. Nagroda ma charakter gratyfikacji finansowej, przekazanej jednorazowo.

Dowiedz się więcej